Styrelsen

Ordförande, hemsideansvarig

Hanne Uddling
Strängnäsortens biodlarförening
0733-341418
hanne(snabel-a)uddling.se

Kassör, Kontaktperson skador

Margit Berg Olsson
Strängnäsortens biodlarförening

margitbergolsson(snabel-a)gmail.com

Avelssamordnare

Elisabeth Granath
Nyköpings biodlarförening
egkilavik(snabel-a)gmail.com

Ledamot, Bihälsosamordnare

Rolf Svensson
Eskilstuna biodlarförening
016-121164
abfroffe(snabel-a)hotmail.com

Ledamot, kvalitetssamordnare

Helena Hemström
Östra Sörmlands biodlarförening
070-6234975
helena(snabel-a)hemstrombryan.se

 

Vice ordförande, utbildningssamordnare

Tord Andersson
Julita biodlarförening
070-8632557
andersson.tord(snabel-a)gmail.com

Sekreterare,  Medlemsansvarig, kontaktperson näringsbiodling

Bo Sandgren
Flensbygden

b.sandgren(snabel-a)telia.com