Styrelsen

Ordförande, hemsideansvarig

Hanne Uddling
Strängnäsortens biodlarförening
0733-341418
hanne(snabel-a)uddling.se

Kassör, Kontaktperson skador

Margit Berg Olsson
Strängnäsortens biodlarförening

margitbergolsson(snabel-a)gmail.com

Avelssamordnare

Elisabeth Granath
Nyköpings biodlarförening
egkilavik(snabel-a)gmail.com

Ledamot, Bihälsosamordnare

Boel Nordström
Gnestaortens Biodlarförening

boelnordstrom(snabel-a)outlook.com

Ledamot, kvalitetssamordnare

Inger Kullberg
Eskilstuna biodlarförening
070-4978830
inger.kullberg(snabel-a)bahnhof.se

 

Utbildningssamordnare

Mireille Lewis
Flensbygdens biodlarförening

mrs.mireille.lewis(snabel-a)gmail.com

Sekreterare,  Medlemsansvarig, kontaktperson näringsbiodling

Bo Sandgren
Flensbygden

b.sandgren(snabel-a)telia.com