Anmäla innehav av bisamhällen

Enligt 15§ i Bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift tilllänsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda.

Anmälan görs vart tredje år. 2015 var senaste anmälningsåret, men om du skaffar bin 2017 ska uppgifterna om var bina finns.

Man anmäler sina bin HÄR.

I Södermanland kan man anmäla sig direkt på webben via DEN HÄR länken.

Det är viktigt att alla bisamhällen finns registrerade i händelse av sjukdomsutbrott.